༄༅།།བོད་ལ་གློག་གི་འོད་སྣང་སྦྱིན་མཁན་ཐོག་མ།རིམ་བཞི་བྱང་ངོས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།